• Paweł Rajski +48 605 902 898
  • Piotr Mrulewicz +48 695 208 086
  • EMAIL kontakt@senerga.pl
  • ADRES ul.Dachowa 11 Starowa Góra | 95-030 Rzgów
SeNerga Serwis
Browse by Date
15 marca 2022
elektryk przeprowadza przegląd włączników

Dlaczego tak ważne jest przeprowadzanie przeglądu wyłączników?

Wyłączniki prądu są jednym z najważniejszych elementów w instalacji elektrycznej, które pozwalają na odłączenie dopływu prądu w sytuacji, gdy wystąpiło zagrożenie pożarem, bądź już do niego doszło i chcemy zmniejszyć jego skutków. Wyłączniki prądu wchodzą w skład urządzeń przeciwpożarowych, ich działanie powinno obejmować praktycznie wszystkie urządzenia – wyłączone z tego są jedynie sprzęty zasilające wyposażenie