• Paweł Rajski +48 605 902 898
  • Piotr Mrulewicz +48 695 208 086
  • EMAIL kontakt@senerga.pl
  • ADRES ul.Dachowa 11 Starowa Góra | 95-030 Rzgów

Wpisy

rozdzielnice-sn

Rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo w rozdzielnicach SN

Rozdzielnice SN zainstalowane są w stacjach elektroenergetycznych. Obecny rozwój rynku i gospodarki sprawiają, że pojawia się coraz większe zapotrzebowanie na tego rodzaju urządzenia o coraz większej mocy, jak i wymaga się od nich wysokiego bezpieczeństwa pracy i prostej obsługi.

W związku z tym pojawia się w tej dziedzinie zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania i technologie. Poziom bezpieczeństwa operatorów, którzy na rozdzielnic udają się w czasie ewentualnej awarii zostaje zwiększony przez odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne, jakie są w nich zastosowane. Bardzo ważna jest możliwość zdalnego sprawdzania sprawności.

Blokady i inne systemy bezpieczeństwa

Rozdzielnice SN są wyposażone w specjalne systemy blokad, które działają również w sytuacji, gdy drzwi do przedziału kablowego i niskonapięciowego są otwarte. Mają one na celu uniemożliwienie wykonywania nieprawidłowych czynności łączenia rozłącznika i uziemnika. Jest to również istotne z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa personelowi obsługi. Blokady mają również zastosowanie w odniesieniu do uziemników stosowanych w uziemieniach dolnych przyłączy bezpieczników i przekładników prądowych. Takie uziemniki muszą być mechanicznie sprzęgnięte z napędem rozłącznika. W związku z tym są przełączane jednocześnie wraz z nim, jeśli jest on przełączany do stanu uziemienia ze stanu otwarcia. Otwarcie drzwi do przedziału kablowego może mieć miejsce jedynie w sytuacji, gdy rozłącznik znajduje się w stanie uziemienia.

Dodatkowe zabezpieczenia

W niektórych rozdzielnicach SN stosuje się również dodatkowe rozwiązania, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa personelu. Może to być chociażby podwójna blokada kluczykowa na rozłączniku. Stosuje się również blokady kluczykowe między włącznikiem a rozłącznikiem, czyli pomiędzy polami oraz blokady napędu silnikowego, który dzięki połączeniu z mikrołącznikiem może skutecznie zapobiegać włączeniu silnika. Niezależnie od zastosowanych rozwiązań technicznych, z punktu widzenia fachowca najważniejsze powinno pozostać zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa.