Przegląd wyłączników sN

Wykonujemy kompleksowy przegląd wyłączników sN różnych producentów. (Specjalizujemy się w aparaturze produkcji ABB typu VD4, HD4, HAD, HA. Wyłączniki pełnią ważną funkcję w procesie dystrybucji energii elektrycznej i chronią nie tylko instalację przed awarią, ale również i osoby przebywające w jej pobliżu. Przegląd, konserwację i pomiary wyłączników sN zalecamy przeprowadzić raz w roku – szczególnie jeżeli w danej instalacji zamontowane są kilkunastoletnie wyłączniki. Konstrukcje starszego typu które pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak np. wilgoć , kurz, zapylenie itp. Mają tendencje do zacinania się.

Zakres prac serwisowych, które należy wykonać podczas przeglądu wyłączników sN określa ich producent. Jednak zazwyczaj harmonogram przeglądu ustala się indywidualnie, gdyż ze względu na specyfikę danej instalacji nie zawsze jest to możliwe. Nierzadko wyłączniki sN są aktywne nawet przez dłuższy czas – gdy zostaną wyłączone, ich ponowna uruchomienie bywa niemożliwe.

W trakcie przeglądu wyłącznika SN wykonujemy kontrole połączeń śrubowych torów prądowych oraz stanu powierzchni izolacyjnych. Ponadto czyścimy i smarujemy napędy zgodnie z zaleceniem producenta oraz sprawdzamy ogólny stan mechaniczny i elektryczny. Zakresu przeglądu obejmuje również specjalistyczne pomiary badanego aparatu takie jak :

-Test komór próżniowych (wyłączniki i styczniki z komorami próżniowymi)

-Pomiar rezystancji izolacji strony pierwotnej i wtórnej aparatu

-Pomiar czasów własnych i niejednoczesności zamykania styków głównych

-Pomiar rezystancji styków głównych i spadek napięcia

-Pomiar prądów silnika zbrojenia i wyzwalaczy

-Pomiar prędkości zamykania styków (po naprawach napędu aparatu)

Sprzęt pomiarowy używany do wykonywania pomiarów jest regularnie legalizowany.

Każdy Klient otrzymuje raport z przeglądu bądź naprawy, w którym uwzględniamy zakres wykonanych prac, pomiary oraz zalecenia do dalszej eksploatacji wyłącznika.