• Paweł Rajski +48 605 902 898
  • Piotr Mrulewicz +48 695 208 086
  • EMAIL kontakt@senerga.pl
  • ADRES ul.Dachowa 11 Starowa Góra | 95-030 Rzgów

Wpisy

energia

Aparatura średniego napięcia – co oznacza ten termin?

Dostęp do energii elektrycznej jest obecnie rzeczą oczywistą. Mało kto wyobraża sobie na dłuższą metę życie bez możliwości zasilania urządzeń prądem. Aby móc korzystać z tego rodzaju energii, konieczne jest stworzenie całej sieci przesyłowej, a także instalacji, która będzie w stanie odebrać prąd i dostosować go do potrzeb urządzeń, które ma on zasilać. Zarówno sieć, jak i instalacje stanowią bardzo ważne elementy, bez których bezpieczne korzystanie z prądu byłoby niemożliwe.

Czym jest aparatura średniego napięcia i gdzie znajduje zastosowanie?

Aparatura średniego napięcia buduje sieci średniego napięcia. Ta z kolei jest jednym z rodzajów sieci przesyłowych. Sieci średniego napięcia znajdują zastosowanie jako przyłącze źródeł wytwórczych oraz zasilanie zakładów przemysłowych, oraz sieci niskiego napięcia dzięki transformacji SN/nn. Obecnie dzięki rozwojowi technologii oraz wprowadzeniu wielu modernizacji rozdzielnic sieci średniego napięcia, zajmują one mniej miejsca, a są tak samo skuteczne, jeżeli chodzi o niezawodność i bezpieczeństwo pracy.

Głównym zadaniem sieci średniego napięcia jest ekonomiczne oraz bezawaryjne przesyłanie energii elektrycznej. Sieć średniego napięcia wykorzystywana jest przede wszystkim do zasilania w energię elektryczną firm i fabryk. Aby mogła dobrze pełnić swoją funkcję, cała aparatura musi być zbudowana w wysokiej jakości elementów. Prawidłowy dobór aparatów oraz pól pozwala na zapewnienie dobrych parametrów energii i bezpieczeństwa.

Aparatura średnich napięć składa się z elementów wyposażenia do zabudowy w przedziale od 1 do 52 kV. W skład aparatury średniego napięcia wchodzą w skład także rozdzielnice. Obecnie dostępnych jest sporo modeli, różniących się przede wszystkim rozwiązaniem konstrukcyjnym.

Sieć elektryczna średniego napięcia oraz jej aparatura jest dosyć rozbudowana, w jej skład wchodzą różnego rodzaju wkładki, główki, styczniki, podstawy bezpiecznikowe, wyłączniki, rozłączniki, przekładniki, wskaźniki, sterowanie, transformatory, izolacja oraz sygnalizacja. Sieci średniego napięcia mogą powstawać w wersji kablowej lub napowietrznej. Większość linii znajduje się na terenach nieco słabiej zurbanizowanych, wsiach i przedmieściach.