• Paweł Rajski +48 605 902 898
  • Piotr Mrulewicz +48 695 208 086
  • EMAIL kontakt@senerga.pl
  • ADRES ul.Dachowa 11 Starowa Góra | 95-030 Rzgów

Wpisy

elektryk sprawdza napięcie elektryczne

Czy różni się dokonywanie pomiarów elektrycznych nN z kategorii mieszkaniowej, dystrybucyjnej i przemysłowej?

Pomiary elektryczne sieci niskiego napięcia są czynnością, która ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo osób przebywających w budynku czy zakładzie. Niezależnie od tego, czy mowa o pomiarach z kategorii mieszkaniowej, przemysłowej czy dystrybucyjnej, pomiary powinny być wykonywane przez profesjonalistów. Dzięki temu wszelkie nieprawidłowości zostaną szybko wychwycone i naprawione, co pozwoli na uniknięcie większych awarii.

Jak wygląda pomiar sieci niskiego napięcia w kategorii mieszkaniowej, dystrybucyjnej i przemysłowej?

Największą różnicą pomiędzy przeglądami z tych trzech kategorii jest wygląd sieci, która poddawana jest pomiarom. Specjalista zajmujący się pomiarami musi mieć wiedzę na temat sprawdzanej instalacji. Dla wszystkich kategorii powinno wykonywać się pomiary elektryczne nN co pięć lat. Jeżeli dana sieć narażona jest na większe obciążenia lub niekorzystne warunki, pomiary elektryczne powinny być wykonywane częściej. Pomiary elektryczne sieci nN pozwalają na określenie stanu technicznego instalacji elektrycznej, wykrycie elementów wymagających naprawy, a także zachowania ciągłości dostarczania energii elektrycznej.

Podczas wykonywania pomiarów elektrycznych specjalista powinien dokonać:

  • Pomiaru rezystancji izolacji,
  • Pomiaru wyłączników RDC,
  • Pomiaru impedancji pętli zwarcia,
  • Pomiaru rezystancji uziemienia.

Te działania pozwalają na ocenę stanu zewnętrznego instalacji, a także jej zabezpieczeń, dzięki czemu określa się, czy instalacja jest chroniona przed pożarami, zakłóceniami oraz wyładowaniami atmosferycznymi. Sprawdza się także, czy została zastosowana ochrona przeciwporażeniowa. Zakończenie pomiarów powinno zostać potwierdzone poprzez sporządzenie odpowiedniego protokołu.

Ponadto, podczas przeprowadzania pomiarów elektrycznych we wszystkich kategoriach należy zwrócić uwagę między innymi na poprawność połączeń oraz oznakowanie przewodów, zgodność przewodów do ich obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz zgodność wszystkich urządzeń i ich elementów z dokumentacją. W przypadku sieci dystrybucyjnej oraz przemysłowej konieczne jest wykonanie pomiarów na podobnej zasadzie, co pomiary wykonywane w sieci niskiego napięcia w kategorii niskiego napięcia, jednak wymagane parametry są nieco inne.