• Paweł Rajski +48 605 902 898
  • Piotr Mrulewicz +48 695 208 086
  • EMAIL kontakt@senerga.pl
  • ADRES ul.Dachowa 11 Starowa Góra | 95-030 Rzgów
SeNerga Serwis
Browse by Date
13 października 2021
słupy elektryczne

Przegląd elementów aparatury średniego napięcie

Sieć elektroenergetyczna to zespół połączonych i wzajemnie ze sobą współpracujących ze sobą różnych elementów: linii napowietrznych i kablowych stacji transformatorowo-rozdzielczych i rozdzielczych czy łączników i urządzeń pomocniczych. Dzieli się ona na sieci przesyłowe, rozdzielcze oraz przesyłowo-rozdzielcze, przy czym te pierwsze można dalej podzielić na sieci średniego napięcia (SN), niskiego napięcia (nn). Dziś chcemy bliżej przyjrzeć