• Paweł Rajski +48 605 902 898
  • Piotr Mrulewicz +48 695 208 086
  • EMAIL kontakt@senerga.pl
  • ADRES ul.Dachowa 11 Starowa Góra | 95-030 Rzgów

Wpisy

elektryk przeprowadza przegląd włączników

Dlaczego tak ważne jest przeprowadzanie przeglądu wyłączników?

Wyłączniki prądu są jednym z najważniejszych elementów w instalacji elektrycznej, które pozwalają na odłączenie dopływu prądu w sytuacji, gdy wystąpiło zagrożenie pożarem, bądź już do niego doszło i chcemy zmniejszyć jego skutków. Wyłączniki prądu wchodzą w skład urządzeń przeciwpożarowych, ich działanie powinno obejmować praktycznie wszystkie urządzenia – wyłączone z tego są jedynie sprzęty zasilające wyposażenie potrzebne w przypadku wystąpienia pożaru.

Z jakiego powodu konieczne jest przeprowadzanie regularnych przeglądów wyłączników prądu?

Wystąpienie pożaru jest groźną sytuacją, zagrażającą zdrowiu i życiu pracowników i innych osób przebywających w danym budynku. Wykonywanie regularnego przeglądu wyłączników  pozwala na zapewnienie, że w razie sytuacji zagrażającej życiu wyłączniki zadziałają i skutecznie zapobiegną pożarowi bądź zmniejszą jego zasięg. Na tego rodzaju urządzenia działają czynniki zewnętrzne jak wilgoć, pył czy kurz. Jeżeli nie będą regularnie kontrolowane, mogą nie zadziałać w krytycznym momencie.

Przegląd techniczny przeciwpożarowego wyłącznika prądu powinien być wykonywany minimum raz w roku. Takie działanie pozwoli nam na zabezpieczenie przed ogniem naszych pracowników i wszystkich pozostałych osób przebywających w budynku. W przypadku wystąpienia pożaru w budynku, w którym nie działa wyłącznik prądu, ogień zazwyczaj rozprzestrzenia się błyskawicznie, ponieważ nic go nie blokuje. Zanim jednostka straży pożarnej zdąży dojechać na miejsce i rozłożyć sprzęt, prawdopodobnie firma poniesie już ogromne koszty.

Dużym problemem jest także utrata podczas pożaru różnego rodzaju istotnych dokumentów, których nie jesteśmy w stanie odzyskać. Aby mieć pewność, że cała nasza kadra, a także wszelkie dobra materialne i wyposażenie jest w pełni zabezpieczone, konieczne jest wykonywanie regularnych przeglądów. Takie prace należy zlecić profesjonalnemu przedsiębiorstwu, zajmującemu się usługami z zakresu elektryki. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że cały serwis został wykonany solidnie i kompleksowo, a zamontowany w instalacji wyłącznik prądu w razie potrzeby zadziała tak, jak trzeba.