• Paweł Rajski +48 605 902 898
  • Piotr Mrulewicz +48 695 208 086
  • EMAIL kontakt@senerga.pl
  • ADRES ul.Dachowa 11 Starowa Góra | 95-030 Rzgów

Wpisy

słupy elektryczne

Przegląd elementów aparatury średniego napięcie

Sieć elektroenergetyczna to zespół połączonych i wzajemnie ze sobą współpracujących ze sobą różnych elementów: linii napowietrznych i kablowych stacji transformatorowo-rozdzielczych i rozdzielczych czy łączników i urządzeń pomocniczych. Dzieli się ona na sieci przesyłowe, rozdzielcze oraz przesyłowo-rozdzielcze, przy czym te pierwsze można dalej podzielić na sieci średniego napięcia (SN), niskiego napięcia (nn). Dziś chcemy bliżej przyjrzeć się komponentom aparatury średniego napięcia. Zobaczmy, jak są one zbudowane?

Do czego wykorzystywane są sieci SN?

Sieci średniego napięcia wykorzystywane są do przyłączenia źródeł wytwórczych, zasilania sieci niskiego napięcia poprzez transformację SN/nn oraz zakładów przemysłowych. Warto zaznaczyć, że obecnie dąży się do minimalizowania rozmiarów rozdzielnic SN, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń i środków ochrony przeciwporażeniowej, chroniącej przed prądami roboczymi, oraz dynamicznym i cieplnym oddziaływaniem prądów zwarciowych.

Jak budować stacje średniego napięcia?

Niezwykle ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa w obsłudze stacji, dlatego tak dużą uwagę przywiązuje się do pochodzenia i sposoby wykonania np. obudów, różnego rodzaju blokad wykonywania łączeń w niewłaściwej kolejności, czy też blokujących możliwość otwarcia szaf, gdy te znajdują się pod napięciem. Dobrze zaplanowana aparatura średnich napięć zbudowana jest z elementów wyposażenia do zabudowy o 1 do 52 kV, czy to aplikacji wnętrzowych, czy też napowietrznych. W skład grupy produktów średniego napięcia zalicza się m.in. podstawy bezpiecznikowe, główki, wkładki, wyłączniki, rozłączniki, odłączniki, styczniki, wskaźniki, sygnalizacje, sterowanie, przekładniki, transformatory, zaciski, izolatory oraz pozostałe produkty i akcesoria. Takie punkty jak nasz, przy ich budowie dokładają starań, aby dostarczyć kompletne sprzęty i systemy, które będą spełniały wymagania norm energetycznych w tej grupie produktów, czego potwierdzeniem są różnego rodzaju certyfikaty zgodności oferowanych parametrów technicznych wystawiane przez niezależne instytucje akredytujące.